آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر پخش موبایل

استخدام کارمند خانم در دفتر پخش موبایل

1397-11-15

استخدام کارمند خانم در دفتر پخش موبایل با ساعت کار 10 الی 19 و حقوق عالی

استخدام کارمند خانم در دفتر پخش موبایل با ساعت کار 10 الی 19 و حقوق عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی