آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-11-15

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده ستارخان

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با حقوق وزارت کار در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی