آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان سفیر پلاس

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان سفیر پلاس

1397-11-15

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان "سفیر پلاس" با حقوق مکفی به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان "سفیر پلاس" با حقوق مکفی به همراه بیمه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی