آگهی استخدام خانم مسلط به فتوشاپ

استخدام خانم مسلط به فتوشاپ

1397-07-25

مطابق آگهی درج شده و مشخصات ذکر شده به همکاری دعوت میگردد . لذا از کلیه کارجویان در خصوص آگهی استخدامی مربوطه تقاضا میشود با توجه به اطلاعات درج شده تماس حاصل نمایند .

مطابق آگهی درج شده و مشخصات ذکر شده به همکاری دعوت میگردد . لذا از کلیه کارجویان در خصوص آگهی استخدامی مربوطه تقاضا میشود با توجه به اطلاعات درج شده تماس حاصل نمایند .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی