آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر امور بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر امور بازرگانی

1397-11-15

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر امور بازرگانی با حقوق توافقی محدوده تهران نو

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر امور بازرگانی با حقوق توافقی محدوده تهران نو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی