آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار تاکسی تلفنی مرکزی

استخدام راننده با خودرو جهت کار تاکسی تلفنی مرکزی

1397-11-15

استخدام راننده با خودرو جهت کار تاکسی تلفنی مرکزی با زنگ خور بالا و درآمد خوب

استخدام راننده با خودرو جهت کار تاکسی تلفنی مرکزی با زنگ خور بالا و درآمد خوب

شیراز قدوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی