آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سیمرغ

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سیمرغ

1397-11-15

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سیمرغ با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سیمرغ با زنگ خور بالا و محیطی صمیمی

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی