آگهی استخدام راننده با نیسان یا وانت مزدا

استخدام راننده با نیسان یا وانت مزدا

1397-11-15

استخدام تعداد 4 نفر راننده با نیسان یا وانت مزدا جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعداد 4 نفر راننده با نیسان یا وانت مزدا جهت کار در یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با درآمدی رضایت بخش

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی