آگهی استخدام موشن گرافیست خانم در شرکت تبلیغاتی

استخدام موشن گرافیست خانم در شرکت تبلیغاتی

1397-11-15

استخدام موشن گرافیست خانم در شرکت تبلیغاتی. مسلط به 3d max. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام موشن گرافیست خانم در شرکت تبلیغاتی. مسلط به 3d max. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی