آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

1397-11-15

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی. جهت ساخت تیزر تبلیغاتی اینستاگرام.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی. جهت ساخت تیزر تبلیغاتی اینستاگرام.لطفا از طریق تلگرام در ارتباط باشید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی