آگهی استخدام انیماتور در آژانس تبلیغاتی

استخدام انیماتور در آژانس تبلیغاتی

1397-11-15

استخدام انیماتور در آژانس تبلیغاتی.مسلط به adobe animate - motion graphics به صورت حرفه ای.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام انیماتور در آژانس تبلیغاتی.مسلط به adobe animate - motion graphics به صورت حرفه ای.لطفا رزومه در واتسپ ارسال شود

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی