آگهی استخدام اپیلاسیون کار

استخدام اپیلاسیون کار

1397-07-25

همانطور که از درج طبقه و دسته بندی شغلی ما پیداست ، خواهش داریم ، فقط اگر فکر میکنید ، میتوانید در این شغل فعالیت داشته باشید ارتباط بگیرید . امیداوریم بتوانیم همکاری داشته باشیم .

همانطور که از درج طبقه و دسته بندی شغلی ما پیداست ، خواهش داریم ، فقط اگر فکر میکنید ، میتوانید در این شغل فعالیت داشته باشید ارتباط بگیرید . امیداوریم بتوانیم همکاری داشته باشیم .

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی