آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1397-11-14

استخدام کناف کار ماهر . کار در محله ولیعصر می باشد. حقوق روز مزد .

استخدام کناف کار ماهر . کار در محله ولیعصر می باشد. حقوق روز مزد .

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی