آگهی استخدام جوشکار نما و کارگاه

استخدام جوشکار نما و کارگاه

1397-11-14

استخدام جوشکار نما و کارگاه ماهر . نیازمندیم اکیپ کامل جوشکاری هستیم.

استخدام جوشکار نما و کارگاه ماهر . نیازمندیم اکیپ کامل جوشکاری هستیم.

مشهد رضا شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی