آگهی استخدام لوله کش ساختمان

استخدام لوله کش ساختمان

1397-11-14

استخدام لوله کش ساختمان نیمه ماهر . تماس جهت بازدید از پروژه و شروع به کار

استخدام لوله کش ساختمان نیمه ماهر . تماس جهت بازدید از پروژه و شروع به کار

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی