آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی معتبر

1397-11-14

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی معتبر در زمینه روکش PVC لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل ew.shi1@gmail.com یا info@varnaco.ir ارسال نمایید

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی معتبر در زمینه روکش PVC لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل ew.shi1@gmail.com یا info@varnaco.ir ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی