آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1397-11-14

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان مسقف جهت پخش مویرگی و بار عمده با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده منظم با نیسان مسقف جهت پخش مویرگی و بار عمده با درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی