آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-07-16

استخدام کارگر ساده کاری وتمیز و غیر سیگاری باشد. ادرس : پیروزی -بلوار ابوذر پل پنجم خیابان ده حقی پلاک ۱۸۰ فلافل مامان جون

استخدام کارگر ساده کاری وتمیز و غیر سیگاری باشد. ادرس : پیروزی -بلوار ابوذر پل پنجم خیابان ده حقی پلاک ۱۸۰ فلافل مامان جون

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی