آگهی استخدام دستیار رنگ و مش مبتدی در آرایشگاه

استخدام دستیار رنگ و مش مبتدی در آرایشگاه

1397-11-14

استخدام دستیار رنگ و مش مبتدی در آرایشگاه در محدوده پل رومی

استخدام دستیار رنگ و مش مبتدی در آرایشگاه در محدوده پل رومی

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی