آگهی استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی

1397-11-14

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی. با سابقه و سریع.سالن پر مشتری می باشد

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی. با سابقه و سریع.سالن پر مشتری می باشد

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی