آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی معتبر

1397-11-14

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی معتبر با حقوق 2 م در محدوده قیطریه

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکتی معتبر با حقوق 2 م در محدوده قیطریه

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی