آگهی استخدام منشی خانم در دفتر دکوراسیون داخلی

استخدام منشی خانم در دفتر دکوراسیون داخلی

1397-11-13

استخدام منشی خانم در دفتر دکوراسیون داخلی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده ورامین

استخدام منشی خانم در دفتر دکوراسیون داخلی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده ورامین

ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی