آگهی استخدام راننده با وانت یخچالدار

استخدام راننده با وانت یخچالدار

1397-11-13

استخدام راننده با وانت یخچالدار جهت کار در شرکت پخش محصولات غذایی و بهداشتی با درآمد استثنایی و مزایای ویژه

استخدام راننده با وانت یخچالدار جهت کار در شرکت پخش محصولات غذایی و بهداشتی با درآمد استثنایی و مزایای ویژه

تهران شهران جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی