آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-11-13

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق مناسب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی