آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر پوشاک

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر پوشاک

1397-11-13

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر پوشاک با حقوق 3.5 م جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت معتبر پوشاک با حقوق 3.5 م جهت انجام امور دفتری

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی