آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-11-13

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان با حقوق 1 م در شیفت صبح و بعد از ظهر

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان با حقوق 1 م در شیفت صبح و بعد از ظهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی