آگهی استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ

1397-11-13

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ. مسلط به نرم افزارهای اداری. لطفا نمونه کار و رزومه با حقوق درخواستی در تلگرام ارسال شود

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر چاپ. مسلط به نرم افزارهای اداری. لطفا نمونه کار و رزومه با حقوق درخواستی در تلگرام ارسال شود

مشهد طبرسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی