آگهی استخدام کمک برقکار ساختمان

استخدام کمک برقکار ساختمان

1397-11-13

استخدام کمک برقکار ساختمان ماهر یا نیمه ماهر . پرداخت حقوق توافقی

استخدام کمک برقکار ساختمان ماهر یا نیمه ماهر . پرداخت حقوق توافقی

تهران محمودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی