آگهی استخدام کاشی کار

استخدام کاشی کار

1397-11-13

استخدام کاشی کار جهت پروژه های ساختمانی . تعمیرات و بازسازی

استخدام کاشی کار جهت پروژه های ساختمانی . تعمیرات و بازسازی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی