آگهی استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل و آشپزی

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل و آشپزی

1397-11-13

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل و آشپزی تمام وقت

استخدام خدمه خانم جوان برای امور منزل و آشپزی تمام وقت

شیراز چمران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی