آگهی استخدام حسابدار خانم مجرب در فروشگاه لوازم ماشین

استخدام حسابدار خانم مجرب در فروشگاه لوازم ماشین

1397-11-13

استخدام حسابدار خانم مجرب دارای روابط عمومی بالا در فروشگاه لوازم ماشین ( ترجیحا اولویت استخدام با ساکنین دره گرم و کیو می باشد )

استخدام حسابدار خانم مجرب دارای روابط عمومی بالا در فروشگاه لوازم ماشین ( ترجیحا اولویت استخدام با ساکنین دره گرم و کیو می باشد )

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی