آگهی استخدام کارگر نظافتی خانم و آقا در شرکت یاس

استخدام کارگر نظافتی خانم و آقا در شرکت یاس

1397-11-13

استخدام کارگر نظافتی خانم و آقا در شرکت یاس همراه با مدارک شناسایی مراجعه شود.

استخدام کارگر نظافتی خانم و آقا در شرکت یاس همراه با مدارک شناسایی مراجعه شود.

شیراز ستاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی