آگهی استخدام خدمه مرتب خانم برای امور منزل و دفتر

استخدام خدمه مرتب خانم برای امور منزل و دفتر

1397-11-13

استخدام خدمه مرتب خانم برای امور منزل و دفتر با حقوق خوب

استخدام خدمه مرتب خانم برای امور منزل و دفتر با حقوق خوب

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی