آگهی استخدام خدمه جوان خانم برای کارهای خانه داری بصورت هفتگی

استخدام خدمه جوان خانم برای کارهای خانه داری بصورت هفتگی

1397-11-13

استخدام خدمه جوان خانم برای کارهای خانه داری بصورت هفتگی

استخدام خدمه جوان خانم برای کارهای خانه داری بصورت هفتگی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی