آگهی استخدام کارواشکار حرفه ای برای کارواش اتوماتیک

استخدام کارواشکار حرفه ای برای کارواش اتوماتیک

1397-11-13

استخدام کارواشکار حرفه ای برای کارواش اتوماتیک با حقوق و مزایا

استخدام کارواشکار حرفه ای برای کارواش اتوماتیک با حقوق و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی