آگهی استخدام خدمه مجرد خانم برای امور منزل و آشپزی

استخدام خدمه مجرد خانم برای امور منزل و آشپزی

1397-11-13

استخدام خدمه مجرد خانم برای امور منزل و آشپزی دو بار در هفته

استخدام خدمه مجرد خانم برای امور منزل و آشپزی دو بار در هفته

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی