آگهی استخدام چرخکار راسته دوز

استخدام چرخکار راسته دوز

1397-07-25

استخدام چرخکار راسته دوز در محدوده فلاح تسویه به صورت نقدی

استخدام چرخکار راسته دوز در محدوده فلاح تسویه به صورت نقدی

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی