آگهی استخدام مستخدم خانم برای نظافت آموزشگاه

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آموزشگاه

1397-11-13

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آموزشگاه

استخدام مستخدم خانم برای نظافت آموزشگاه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی