آگهی استخدام خدمه خانم برای تمیزکردن و نظافت منزل

استخدام خدمه خانم برای تمیزکردن و نظافت منزل

1397-11-13

استخدام خدمه خانم برای تمیزکردن و نظافت منزل

استخدام خدمه خانم برای تمیزکردن و نظافت منزل

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی