آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1397-11-13

استخدام یک راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت لبنی برای پخش با حقوق و مزایای خوب

استخدام یک راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در شرکت لبنی برای پخش با حقوق و مزایای خوب

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی