آگهی استخدام آقا بازنشسته برای سرایداری برج مسکونی

استخدام آقا بازنشسته برای سرایداری برج مسکونی

1397-11-13

استخدام آقا بازنشسته برای سرایداری برج مسکونی با مسکن

استخدام آقا بازنشسته برای سرایداری برج مسکونی با مسکن

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی