آگهی استخدام سرایدار بدون بچه برای برج مسکونی اداری

استخدام سرایدار بدون بچه برای برج مسکونی اداری

1397-11-13

استخدام سرایدار بدون بچه برای برج مسکونی اداری با اسکان

استخدام سرایدار بدون بچه برای برج مسکونی اداری با اسکان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی