آگهی استخدام نگهبان با ظاهر و اندام مناسب برای بیمارستان

استخدام نگهبان با ظاهر و اندام مناسب برای بیمارستان

1397-11-13

استخدام نگهبان با ظاهر و اندام مناسب برای بیمارستان تا ۴۰ سال

استخدام نگهبان با ظاهر و اندام مناسب برای بیمارستان تا ۴۰ سال

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی