آگهی استخدام مهندس متالوژی

استخدام مهندس متالوژی

1397-07-25

استخدام مهندس متالوژی یا متخصص در فروش اهن الات,اقا و ساکن تهران.واجدین شرایط با شماره ثبت شده تماس بگیرند.

استخدام مهندس متالوژی یا متخصص در فروش اهن الات,اقا و ساکن تهران.واجدین شرایط با شماره ثبت شده تماس بگیرند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی