آگهی استخدام فوق دیپلم یا لیسانس الکترونیک با حداقل 2 سال تجربه

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس الکترونیک با حداقل 2 سال تجربه

1397-07-24

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس الکترونیک با حداقل 2 سال تجربه جهت بخش الکترونیک.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس الکترونیک با حداقل 2 سال تجربه جهت بخش الکترونیک.واجدین شرایط رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی