آگهی استخدام فروشنده جهت لوازم آشپزخانه

استخدام فروشنده جهت لوازم آشپزخانه

1397-11-11

استخدام فروشنده حرفه ای جهت لوازم آشپزخانه از واجدین شرایط نیرو پذیرش صورت می گیرد.

استخدام فروشنده حرفه ای جهت لوازم آشپزخانه از واجدین شرایط نیرو پذیرش صورت می گیرد.

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی