آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی دوستان سفر

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی دوستان سفر

1397-11-11

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی دوستان سفر با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی دوستان سفر با درآمد خوب و زنگ خور بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی