آگهی استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر

1397-11-10

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر مسلط به سامانه‌های سیگنالینگ، پله برقی و تهویه در صنعت مترو

استخدام مهندس برق در شرکت معتبر مسلط به سامانه‌های سیگنالینگ، پله برقی و تهویه در صنعت مترو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی