آگهی استخدام میکاپ کار در سالن آرایشی

استخدام میکاپ کار در سالن آرایشی

1397-11-10

استخدام میکاپ کار در سالن آرایشی. افراد مجرب تماس بگیرند. همکاری درصدی

استخدام میکاپ کار در سالن آرایشی. افراد مجرب تماس بگیرند. همکاری درصدی

تهران اوقاف

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی