آگهی استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-11-10

استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه. به صورت گردشی. ترجیحا ساکن محدوده

استخدام شینیون کار حرفه ای در آرایشگاه. به صورت گردشی. ترجیحا ساکن محدوده

تهران حشمتیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی